1:47
โพสต์แล้ว 21 August 2017
What if dinosaurs never went extinct?
(part two)

What if dinosaurs never went extinct?
(part two)

or
продолжительность: 1:47
Posted on 21 August 2017
คำอธิบาย
Dinosaurs ruled the planet for 150 million years. But what if this did not change? What would be the life on Earth like nowadays? Usually, we don't think of how dinosaur extinction influenced our life, but this video will bring an alternative version of history to you.
Part one
рубрики:
Dinosaurs
คำที่แนะนำ
as well - ด้วยซ้ำ
entirely - มิดชิด
an event - เหตุการณ์
to evolve - คาย
to exist - ดำรงอยู่
give rise to - ก่อให้เกิด
in the wrong place at the wrong time - ผิดที่ผิดเวลา
intelligence - สติปัญญา
obviously - โท่
odds are - ราคาถูก
a path - เส้นทาง
perhaps - บางที
reason - เหตุผล
a scenario - บทเรื่องภาพยนตร์
shape - รูปร่าง
significant - สำคัญ
species - ชนิด
survival - การมีอายุยืนกว่า
take someone's place - เอาสถานที่ของใครบางคน
unique - พิเศษ

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English