2:52
โพสต์แล้ว 23 มีนาคม 2013
Devadasi: Transformation of the tradition

Devadasi: Transformation of the tradition

or
продолжительность: 2:52
Posted on 23 มีนาคม 2013
คำอธิบาย
Devadasis were girls who were given a special upbringing and who lived at temples in India. They used to dedicate themselves to serving their gods and mainly, to entertaining them with dancing.

Nowadays, devadasi's role has gone through significant changes.
คำที่แนะนำ
to abolish - ยกเลิก
ancient - โบราณ
a brothel - ซ่อง
a cockroach - แมลงสาบ
to dedicate - อุทิศ
to diminish - บางเบา
grotesque - พิลึก
a hooker - ดอกทอง
ingrain - ติดตัว
a link - เชื่อม
medieval - เกี่ยวกับยุคกลาง
a mistress - นาง
prepubescent - ทรีส์
a priest - พระ
sacred - ศักดิ์สิทธิ์
a slave - ทาส
successful - มีชัยชนะ
a superstition - ไสยศาสตร์
a temple - วัด
an undercurrent - คลื่นใต้น้ำ