4:3
โพสต์แล้ว 15 มีนาคม 2015
Depeche Mode — Precious
or
продолжительность: 4:3
опубликовано 15 มีนาคม 2015
คำอธิบาย
"Precious" is the first single from Depeche Mode's album "Playing the Angel". Martin Gore, who wrote the song, said that it is about his kids and the painful experience they went through during their parents' divorce process.
рубрики:
Depeche Mode, Rock music
คำที่แนะนำ
an angel - เทวดา
to break - ทำลาย
brittle - เปราะ
fragile - บอบบาง
Have faith in - เชื่อ
to hope - หวัง
to learn - เรียน
to leave - ปล่อย
a left - อุดร
to manage - จัดการ
to pray - อธิษฐาน
precious - ล้ำค่า
put through - ต่อโทรศัพท์
special - พิเศษ
tender - อ่อนโยน
trust - เครดิต
to try - ดู
to understand - เข้าใจ
unspoken - ไม่ได้พูด
to wish - ต้องการ
a word - คำ