1:36
โพสต์แล้ว 22 กรกฎาคม 2017
The Curator of Death
or
продолжительность: 1:36
Posted on 22 กรกฎาคม 2017
คำอธิบาย
Love studying skeletons? Not afraid of dead things? Welcome to the Museum of Pathology! Since all the people eventually die, it may not be so scary then... right?
рубрики:
Great Big Story
คำที่แนะนำ
anatomy - กายวิภาคศาสตร์
certain - แน่นอน
to choose - เลือก
a collector - คนเก็บค่าเช่า
cute - สวย
to discover - พบ
to divide - แบ่ง
divide up - แยกกัน
to draw - วาด
exhibition - งานมหกรรม
familiar with - คุ้นเคยกับ
to fascinate - จรุง
a founder - ช่างหล่อ
horrific - น่ากลัว
a horror - ความน่ากลัว
to imagine - คิด
a jar - โถ
natural - ธรรมดา
to preserve - อนุรักษ์
private - เอกชน
separate - แยกกัน
skin - ผิว
to suggest - แนะนำ
temporary - ชั่วคราว