1:40
โพสต์แล้ว 19 June 2017
Dear Kitten: Regarding friendship

Dear Kitten: Regarding friendship

or
продолжительность: 1:40
Posted on 19 June 2017
คำอธิบาย
The elder cat keeps on explaining the rules of living in a house to the kitten. Today, a very important topic is on the agenda: friendship. It might seem so simple at the first glance, but friendship does have its own rules which the kitten must get to know.
рубрики:
Dear Kitten
คำที่แนะนำ
as much as the next person - เท่าที่คนถัดไป
to assume - สมมติ
be friends with - เป็นเพื่อนกับ
be there - อยู่ที่นั่น
because of - เหตุ
a belly - ท้อง
a bum - ก้น
a butt - เป้า
completely - ครบถ้วน
depth - ความลึก
a hint - เบาะแส
in times of need - ในยามจำเป็น
it is time - มันคือเวลา
a limit - วิสัย
next door - ติดต่อกัน
to notice - ข้อสังเกต
to point - ชี้
present - แสดง
to render - ทำให้
to resuscitate - ทำให้กลับมีชีวิต
spend - ใช้
unconscious - อสัญ
wake up - ตื่นนอน
to warm - อบอุ่น

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English