3:17
โพสต์แล้ว 16 มกราคม 2018
State verbs in the continuous form

State verbs in the continuous form

or
продолжительность: 3:17
Posted on 16 มกราคม 2018
คำอธิบาย
Dan is an English teacher at BBC Learning English. In his lessons, he explains complex grammatical topics in simple examples. In this video, Dan will tell how, when and why the state verbs can be used in the continuous form.
рубрики:
English with BBC
คำที่แนะนำ
accidentally - เผอิญ
to act - กระทำ
to annoy - รบกวน
awkward - อึดอัด
bend the rules - งอกฎ
case - กรณี
certain - แน่นอน
to concern - ห่วง
to consider - พิจารณา
deliberately - จงใจ
direct - โดยตรง
energetic - ขะมักเขม้น
for the purposes of - สำหรับวัตถุประสงค์ของ
go crazy with - บ้าไปด้วย
to interrupt - ขัดจังหวะ
irritation - ความโกรธ
never ever - ไม่เลย
to offend - รุกราน
one or another - อย่างใดอย่างหนึ่ง
polite - สุภาพ
possession - สมบัติ
to quit - เลิก
repeated - ซึ่งได้กลับมาอีก
self-five - ตนเองห้า
sensory - เกี่ยวกับความรู้สึก
so-called - ที่สมมุติกันว่า
sometimes - บางที
such as - เช่น
temporarily - ชั่วคราว
tentative - ชั่วคราว
usually - ปกติ
weigh on someone's mind - ชั่งน้ำหนักในใจของใครบางคน