2:47
โพสต์แล้ว 22 April 2017
How to Use Participle Clauses
or
продолжительность: 2:47
Posted on 22 April 2017
คำอธิบาย
Dan is an English teacher at BBC Learning English. In his lessons, he explains complex grammatical topics in simple examples. In this video, Dan will try to tell in 90 seconds how to use participle clauses to express cause.
рубрики:
English with BBC
คำที่แนะนำ
action - กรรม
complex - ซับซ้อน
difference - เภท
do a good job - ทำงานได้ดี
to emphasise - เน้น
excellent - เจ๋ง
extremely - เหลือแสน
fantastic - กึกกือ
focus - หนัก
fully - ครบ
hopefully - อย่างมีความหวัง
huge - ใหญ่
keep safe - รักษาความปลอดภัย
look at - เบิ่ง
make a mistake - พลั้งพลาด
to mean - หมายความ
notice - ข้อสังเกต
participle clause - อนุประโยค
particular - เจาะจง
to recommend - แนะนำ
scary - น่ากลัว
a sentence - ประโยค
slowly - ช้า
worry - กังวล

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип