1:48
โพสต์แล้ว 2 กรกฎาคม 2017
5 Ways of Saying ‘if’
or
продолжительность: 1:48
Posted on 2 กรกฎาคม 2017
คำอธิบาย
Dan is an English teacher at BBC Learning English. In his lessons, he explains complex grammatical topics in simple examples. In this video, Dan will try to tell in 90 seconds and give examples how to express the condition without using the word "if"
Dan's lesson on "unless"
рубрики:
English with BBC
คำที่แนะนำ
a lot - บานแบะ
as long as - ตราบเท่า
conversation - การปฏิสันถาร
definitely - มั่นเหมาะ
except if - ยกเว้นถ้า
extremely - เหลือแสน
find out - ไล่เบี้ย
formal - กิจจะลักษณะ
get going - ไป
here we go - ไปเลย
holiday - วันเทศกาล
hot - ร้อน
look at - เบิ่ง
make it - ทำมัน
to mean - หมายความ
mind - รังเกียจ
mostly - ค่อน
on the clock - บนนาฬิกา
on the condition that - โดยมีเงื่อนไขว่า
previous - ก่อน
providing - หาก
to remind - เตือน
a sentence - ประโยค
somewhere - บางที่
to sunbathe - อาบแดด
a tan - ดำแดง
unhappy - เศร้า
a version - เรื่องราว