0:59
โพสต์แล้ว 19 พฤษภาคม 2016
Dialogue about a Birthday Present

Dialogue about a Birthday Present

or
продолжительность: 0:59
Posted on 19 พฤษภาคม 2016
คำอธิบาย
Lucy asks Felipe for help with the gift for her father's birthday.
คำที่แนะนำ
a birthday - วันเกิด
to buy - ซื้อ
to choose - เลือก
computer - คอมพิวเตอร์
difference - เภท
favorite - โปรด
game - เกม
to give - ให้
hard - ยาก
idea - แนวคิด
to like - ชอบ
modern - ทันสมัย
to notice - ข้อสังเกต
an option - การเลือก
that depends - ขึ้นอยู่กับว่า
true - จริง
video game console - เครื่องเล่นวิดีโอเกม