1:12
โพสต์แล้ว 17 มีนาคม 2011
How to Make a Cross Stitch Pattern from a Photo

How to Make a Cross Stitch Pattern from a Photo

or
продолжительность: 1:12
Posted on 17 มีนาคม 2011
คำอธิบาย
Perhaps this is the most interesting video from the entire of videos about cross-stitching. You will learn that the scheme for embroidery can be made of almost any of your photos. And we guess, you will agree that cross-stitching your favorite picture is much more interesting!
คำที่แนะนำ
to add - เพิ่ม
basics - เกร็ดความรู้
to change - เปลี่ยนแปลง
cross stitching - เย็บข้าม
to design - ออกแบบ
to discuss - สนทนา
to draw - วาด
to embellish - อลงกต
to follow - เจริญรอย
grid paper - กระดาษกริด
an option - การเลือก
a pattern - ลวดลาย
preprinted - preprinted
a section - มาตรา
a segment - ส่วน
to stitch - ปักเข็ม
take choice - เลือก
wide - กว้างขวาง

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English