0:50
โพสต์แล้ว 6 กรกฎาคม 2014
How to Pay a Compliment

How to Pay a Compliment

or
продолжительность: 0:50
Posted on 6 กรกฎาคม 2014
คำอธิบาย
From this video, you will learn how you can pay a compliment to someone and how to respond to a compliment, if it was made to you.
рубрики:
Life situations
คำที่แนะนำ
to appreciate - ซาบซึ้ง
to clinch - การกอดกัน
to cut - ตัด
a deal - การซื้อขาย
fashionable - ทันสมัย
to flatter - ประจบ
to flattered - ประจบ
modest - ถ่อมตัว
to notice - ข้อสังเกต
an outfit - เครื่องแต่งกาย
a perfume - น้ำหอม
polite - สุภาพ
to wear - สวม

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English