4:2
โพสต์แล้ว 5 October 2017
Coldplay — Viva la Vida

Coldplay — Viva la Vida

or
продолжительность: 4:2
Posted on 5 October 2017
คำอธิบาย
Viva la Vida is the second single by British rock band Coldplay from their album Viva la Vida or Death and All His Friends. Coldplay first played the song live in the 2008 MTV Movie Awards ceremony on 1 June 2008. By the third week of June, the single, for the first time in Coldplay's career, reached number one on British charts and the U.S. Billboard Hot 100 as well. In February 2009, the song won a Grammy Award for Best Song of the Year. In December 2012, it was listed number nine on Last.fm chart "10 Years of Scrobbling".
рубрики:
Coldplay, Rock music
คำที่แนะนำ
alone - เดียวดาย
a bell - ระฆัง
a castle - ปราสาท
a choir - คายกคณะ
close in on - กระชั้น
to discover - พบ
an enemy - ศัตรู
to explain - อธิบาย
fear - วิตกจริต
for some reason - ด้วยเหตุผลบางอย่าง
foreign - วิเทศ
give the word - ให้คำ
honest - ซื่อสัตย์
let in - นำเข้าไปสู่
lonely - โดดเดี่ยว
a mirror - กระจก
on a silver plate - บนจานเงิน
a pillar - เสา
roll the dice - หมุนลูกเต๋า
to rule - ปกครอง
a shield - โล่
string - เชือก
a sword - ดาบ
wild - ดุร้าย

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English