4:25
โพสต์แล้ว 30 October 2014
Coldplay — The Scientist

Coldplay — The Scientist

or
продолжительность: 4:25
Posted on 30 October 2014
คำอธิบาย
Coldplay is a British rock band formed in 1996. The music video for the song "The Scientist" won a Grammy Award for Best Music Video in 2004.
рубрики:
Coldplay, Rock music, Soundtrack
คำที่แนะนำ
come up - ขึ้นมา
desperate - เข้าตาจน
figure - รูป
go back - ประหวัด
to guess - เดา
hard - ยาก
to haunt - หลอกหลอน
heads - หัว
lovely - สวยงาม
to meet - พบ
nobody - ไม่มีใคร
a number - จำนวน
pull apart - ดึงออก
a question - คำถาม
to rush - วิ่ง
set apart - แตกฝูง
shame - หิริ
a tail - หาง

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English