3:16
โพสต์แล้ว 21 August 2015
Codes

Codes

or
продолжительность: 3:16
Posted on 21 August 2015
คำอธิบาย
Take a mass of water — and you will have a sea. Take a lot of seas — and you will have oceans. Everything has its own code. This code is called life.
рубрики:
Human body
คำที่แนะนำ
a bullet - กระสุน
a cell - เซลล์
a code - รหัส
destruction - วิบัติ
to disable - เก
to echo - สะท้อน
an enemy - ศัตรู
a facility - ความง่าย
to govern - ปกครอง
a host - เจ้าภาพ
to infect - ทำให้ติดเชื้อ
to infiltrate - แทรกซึม
itself - ตัวมันเอง
nuclear - เกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์
to operate - ทำงาน
order - ใบสั่ง
perpetually - ตลอด
a start - โอกาส
a warfare - รณ

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English