3:21
โพสต์แล้ว 23 June 2013
Indoor clouds

Indoor clouds

or
продолжительность: 3:21
Posted on 23 June 2013
คำอธิบาย
Dutch artist Berndnaut Smilde invented a method to create a cloud in a room thanks to thorough regulation of humidity, temperature and lighting.
คำที่แนะนำ
apart - ต่างหาก
inspiration - การดลใจ
moist - ชื้น
to pour - เท
to provide - ให้
to recreate - ผลิด
therefore - ดังนั้น
wet - เปียก

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English