0:58
โพสต์แล้ว 17 April 2016
When your boyfriend checks out another girl

When your boyfriend checks out another girl

or
продолжительность: 0:58
Posted on 17 April 2016
คำอธิบาย
This is a humorous video about what happens when one of the partners in a relationship gazes at where they shouldn't.
рубрики:
Life situations
คำที่แนะนำ
check out - เช็คเอาท์
clothes - เสื้อผ้า
cool - เย็น
cute - สวย
exact same - ตรงเดียวกัน
fine - ดี
a girlfriend - แฟน
harmless - ไม่เป็นพิษเป็นภัย
I got it - ฉันเข้าใจแล้ว
a label - ฉลาก
mad - บ้า
an outfit - เครื่องแต่งกาย
pants - กางเกง