1:59
โพสต์แล้ว 14 มีนาคม 2017
Channing Tatum’s biggest fear

Channing Tatum’s biggest fear

or
продолжительность: 1:59
опубликовано 14 มีนาคม 2017
คำอธิบาย
The Ellen DeGeneres Show (often shortened to Ellen) is an American television talk show, that first appeared on television in 2003. Hosted by comedian Ellen DeGeneres, the show became incredibly popular almost from the start. For her programmes, Ellen invites celebrities, such as actors, singers and sportsmen. The programme features a lot of jokes, pranks and various games that the guests are offered to play. Ellen is particularly known for her habit of scaring her guests. In this fragment, you are going to find out what Channing Tatum fears most.
คำที่แนะนำ
afraid - กลัว
at all - เลย
body language - ภาษากาย
brain - สมอง
to combine - ผสาน
come on - เร็วๆ เข้า
to conquer - พิชิต
entire - ทั้งสิ้น
fear - วิตกจริต
freaky - นอกลู่นอกทาง
to happen - ขึ้น
huge - ใหญ่
I mean - ฉันหมายถึง
to imagine - คิด
literally - เป็นไปตามตัวอักษร
a movie - หนัง
porcelain - เครื่องถ้วยชาม
possessed - ดลใจ
to ruin - ทำลาย
scared - ตกใจ
super - ผู้ควบคุม
terrified - ขวัญหนี
to turn - ผัน
TV show - รายการทีวี
way too - ทางเกินไป