3:13
โพสต์แล้ว 30 April 2017
Why isn’t our hair naturally blue?

Why isn’t our hair naturally blue?

or
продолжительность: 3:13
Posted on 30 April 2017
คำอธิบาย
Have you ever dyed your hair toxic colours? Maybe you have thought of why other people do this? Or you keep asking yourself why such colours look unnaturally on a person's head? This video will help you learn where animals get blue colour from, and why a human cannot have naturally blue hair.
рубрики:
Animals, Nature, Human body
คำที่แนะนำ
ability - ศักยภาพ
cancel out - ยกเลิกการออก
a combination - พันธมิตร
common - สามัญ
to create - สร้าง
difficult - ยาก
eventually - ลงท้าย
exactly - เผง
to fake - กุเรื่องขึ้น
to hide - แฝง
huge - ใหญ่
in honor of - เพื่อเป็นเกียรติแก่
inside of - ภายในของ
instead - แทน
likely - ชอบ
lily pad - แผ่น lily
to match - แข่งขัน
nature - ธรรมชาติ
a pigment - รงควัตถุ
race - แข่ง
a scientist - นักวิทยาศาสตร์
sex - เพศ
sky - ท้องฟ้า
suddenly - กึก
tough - ยาก