1:18
โพสต์แล้ว 1 ธันวาคม 2017
Joseph Stiglitz discusses bitcoin

Joseph Stiglitz discusses bitcoin

or
продолжительность: 1:18
Posted on 1 ธันวาคม 2017
คำอธิบาย
A well-known economist, Nobel laureate Joseph Stiglitz in an interview with the television channel Bloomberg talks about the political risks that can lead to the collapse of the most popular cryptocurrency - Bitcoin.
рубрики:
Politics
คำที่แนะนำ
bitcoin - Bitcoin
a bubble - ฟอง
circumvention - การใช้อุบายกำจัด
clamp down - ใจเย็น
to collapse - พัง
currency - เงินตรา
digital - ดิจิตอล
economy - เศรษฐกิจ
exciting - โลดโผน
expectation - การคาดคิด
function - ฟังก์ชัน
go back - ประหวัด
it seems to me - ดูเหมือนว่า
a medium - ตัวกลาง
medium of exchange - กลางของการแลกเปลี่ยน
to outlaw - นอกกฎหมาย
oversight - การควบคุม
point out - บ่ง
potential - ศักยะ
to regulate - กำหนด
successful - มีชัยชนะ
transaction - ธุรกิจ
value - ราคา
viable - ปฏิบัติได้

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English