4:17
โพสต์แล้ว 10 กรกฎาคม 2014
Birdy — People Help the People

Birdy — People Help the People

or
продолжительность: 4:17
Posted on 10 กรกฎาคม 2014
คำอธิบาย
Jasmine van den Bogaerde (born 15 May 1996), better known under her stage name Birdy, is a British singer and the winner of the 2008 contest Open Mic UK.
рубрики:
คำที่แนะนำ
alone - เดียวดาย
an angel - เทวดา
brain - สมอง
a consequence - ผลลัพธ์
to cry - ร้องไห้
drunken - เมา
fiery - คะนอง
a fool - บัดซบ
to guess - เดา
hard - ยาก
hard-faced - ยากเผือด
to hide - แฝง
to hold - ถือ
homesick - คิดถึงบ้าน
loneliness - ความโดดเดียว
a misadventure - อุบัติเหตุ
muted - ไม่ออกเสียง
a need - อัตถ์
of little consequence - ผลเล็ก ๆ น้อย ๆ
rich - รวย
slowly - ช้า
a stone - หิน
sunken - จม
a throng - ชุมนุมชน
turn away - เกียดกัน
weak - อ่อนแอ