3:53
โพสต์แล้ว 21 พฤศจิกายน 2014
Binka in the Jungle
or
продолжительность: 3:53
Posted on 21 พฤศจิกายน 2014
คำอธิบาย
Escaping the bullish cat Spit, Binka ended up in the real jungle.
рубрики:
Binka
คำที่แนะนำ
a clearing - ที่แจ้ง
a fence - รั้ว
to lose - แพ้
practice - ปฏิบัติ