2:4
โพสต์แล้ว 7 มีนาคม 2014
Beryl
or
продолжительность: 2:4
Posted on 7 มีนาคม 2014
คำอธิบาย
Beryl is a humorous short film, the script of which was written by an English scriptwriter Sarah Page. The phrases in the video are short and simple, so even beginners can watch it without problems.
рубрики:
Short film
คำที่แนะนำ
a biscuit - สีน้ำตาลอ่อน
a bit - บิต
to dance - เต้นรำ
to dream - ฝัน
to forget - ลืม
go on - สืบสาน
a honeymoon - การดื่มนำ้ผึ้งพระจันท์
how is it going? - คุณเป็นอย่างไรบ้าง
a husband - สามี
a kitchen - ครัว
to meet - พบ
to miss - พลาด
nice - ดี
rain - ฝน
to remember - จำ
shame - หิริ
to share - แบ่ง
to steal - ขโมย
take over - เทกโอเวอร์
wake up - ตื่นนอน
weather - ดินฟ้าอากาศ