1:28
โพสต์แล้ว 2 มีนาคม 2017
Before the Flood
or
продолжительность: 1:28
Posted on 2 มีนาคม 2017
คำอธิบาย
Before the Flood is a National Geographic and Leonardo DiCaprio's documentary. The film talks about how climate change affects the environment and what public can do to prevent the endangered species from going extinct and stop ecosystems from collapsing. Throughout the film length, Leonardo DiCaprio explores the problem of global warming, trying to find the solution. Together with him, you will know what we can do in order to prevent destruction of our planet and life on it.
рубрики:
Nature, Before the flood
คำที่แนะนำ
blackened - มอม
climate change - อากาศเปลี่ยนแปลง
collectively - รวม
to consume - กิน
control - ควบคุม
depiction - วรรณนา
ending - การยุติ
to figure - ปรากฏ
get involved - หลวมตัว
to haunt - หลอกหลอน
human kind - มนุษย์
in time - ระยะหลัง
to leave - ปล่อย
mess - ความยุ่งเหยิง
no longer - ไม่อีกต่อไป
obvious - ชัดเจน
a panel - คณะกรรมการ
to pretend - ทำท่า
pretty - ทีเดียว
real life - ชีวิตจริง
to ruin - ทำลาย
a script - ต้นฉบับ
the only thing - สิ่งเดียวเท่านั้น
unspoiled - ไม่เน่า
vote - การออกเสียง
way out - ไกลโข