2:14
โพสต์แล้ว 7 มีนาคม 2017
Parrotfish
or
продолжительность: 2:14
Posted on 7 มีนาคม 2017
คำอธิบาย
Parrotfish is one of the largest coral reef fish. They are so omnivorous that they eat corals and stones together with algae. After coming through the digestive system of these fish, solid food particles turn into fine sand that later forms tropical beaches, which are so attractive for tourists.
рубрики:
Ocean
คำที่แนะนำ
alike - ดัง
alluring - จูงใจ
bite through - กัดผ่าน
build up - การเตรียมตัว
coral - ปะการัง
to descend - ลง
to emerge - อุบัติ
to enrich - ประเทือง
erosion - กษัยการ
to feed - ขุน
fine sand - ทรายละเอียด
to form - ฟอร์ม
indiscriminate - ตามอำเภอใจ
a jaw - กราม
nearly - จวน
to nest - ทำรัง
over time - ล่วงเวลา
parrotfish - นกแก้ว
play a part - เป็นส่วนหนึ่ง
to produce - ผลิตผล
a quest - การสืบเสาะ
a reef - หินโสโครก
support - สนับสนุน
to swallow - กลืน
take root - ปักหลัก
threat - คำขู่