3:3
โพสต์แล้ว 10 October 2017
Barenaked Ladies — Odds Are

Barenaked Ladies — Odds Are

or
продолжительность: 3:3
Posted on 10 October 2017
คำอธิบาย
Barenaked Ladies are a Canadian alternative rock band known for their humorous hit songs "One Week" (number one on the U.S. Billboard Hot 100 in 1998), "If I Had $1,000,000" and others, that are performed live and on music videos in a joking manner. The band also wrote and performed the main theme song called "Be My Yoko Ono" to the television series "The Big Bang Theory", that can also be heard on the episode "The Cooper-Nowitzki Theorem".
рубрики:
Rock music
คำที่แนะนำ
a bet - เดิมพัน
bite it - กัดมัน
to crash - ชน
fall in love - ปฏิพัทธ์
frightening - ความขู่
get up - ตื่นนอน
go wrong - ผิดพลาด
I guess - ฉันเดาว่า
let up - ค่อยยังชั่ว
lightning - ฟ้าแลบ
long odds - ระยะยาว
a mall - ที่เดินเล่นสาธารณะ
might as well - อาจเช่นกัน
nothing but - ไม่มีอะไร แต่
odds are - ราคาถูก
probably - อาจ
to recommend - แนะนำ
a sting - การต่อย
to strike - ตี
take one's chances - ใช้โอกาส

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English