3:39
โพสต์แล้ว 9 ธันวาคม 2017
Backstreet Boys — I Want It That Way

Backstreet Boys — I Want It That Way

or
продолжительность: 3:39
Posted on 9 ธันวาคม 2017
คำอธิบาย
I Want It That Way is the first single by Backstreet Boys from their third studio album "Millenium". The song gathered a lot of awards, including MTV channel awards, Billboard magazine awards and many others. It was nominated for a Grammy Award thrice. The song used to be a subject to criticism for its lyrics that have remained vague for a lot of listeners (the same was with the song "...Baby One More Time" by Britney Spears: both songs were written by Swedish songwriter Max Martin), although that did not prevent the single from becoming band's most successful commercial hit and from topping the charts in a lot of countries worldwide.
рубрики:
Pop music, Backstreet Boys
คำที่แนะนำ
be worlds apart - แตกต่างกัน
deep down inside - ลึกลงไปภายใน
distance - หนทาง
fall apart - กระจุย
fire - ไฟ
heartache - ความปวดร้าวใจ
a mistake - การสำคัญผิด
no matter - ก็ตาม
nothing but - ไม่มีอะไร แต่
to reach - บรรลุ
that way - ทางนั้น
the one - หนึ่ง
used to - เคย

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English