3:57
โพสต์แล้ว 28 พฤษภาคม 2016
Marty Meets his Father
(Back to the Future)

Marty Meets his Father
(Back to the Future)

or
продолжительность: 3:57
Posted on 28 พฤษภาคม 2016
คำอธิบาย
"Back to the Future" is a fantastic film about time travel, describing the alternative realities of the small American town, Hill Valley. The first film was released in 1985 in the cinemas of the United States and Canada.
рубрики:
Back to the Future
คำที่แนะนำ
actually - แท้จริง
to bring - พก
clean up - ล้างบาง
to figure - ปรากฏ
gullible - ใจง่าย
hand in - ส่ง
handwriting - ลายมือ
to happen - ขึ้น
kick out - ขับไส
life preserver - เครื่องช่วยชีวิต
a mayor - นายกเทศมนตรี
one day - วันหนึ่ง
to order - สั่ง
a pal - เพื่อน
powerful - แข็งแรง
push around - ผลักดันรอบ
to realize - ตระหนัก
respect - คารวะ
run for - วิ่งเพื่อ
a shoe - รองเท้า
sleep in - นอนหลับ
slop house - บ้านลื่น
to spend - ใช้
stand tall - ยืนสูง
to sweep - ปัดถู
a tab - แถบ
to untie - แก้
wait and see - รอดู
walk over - การชนะอย่างง่ายดาย

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English