1:43
โพสต์แล้ว 14 กรกฎาคม 2017
This much will kill you
(part two)

This much will kill you
(part two)

or
продолжительность: 1:43
Posted on 14 กรกฎาคม 2017
คำอธิบาย
We all know to keep ourselves away from poisonous substances. But what about the very common things, food and effects? As it turns out, we can be killed by what we face everyday as well. With this video, you will know what exactly and how much. The main thing is not to go too far!
Part one
คำที่แนะนำ
amazing - น่าประหลาด
amount - จำนวน
approximately - ประมาณ
at risk - มีความเสี่ยง
a bone - กระดูก
to burst - กระโจมกระจาม
a chemical - เคมีภัณฑ์
directly - โดยตรง
effectively - ชะงัด
to explain - อธิบาย
fun - ความขบขัน
go above - ไปข้างบน
keep someone up - เก็บคนขึ้น
lack of - การพร่อง
a level - ชั้น
limited - แคบ
long-term - ระยะยาว
a neighbor - เพื่อนบ้าน
pressure - ความกด
to reach - บรรลุ
response - การตอบ
severe - รุนแรง
speaking of - พูดถึง
to survive - รอด

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English