3:2
โพสต์แล้ว 28 มกราคม 2019
Arnold: What If Humans Disappeared?

Arnold: What If Humans Disappeared?

or
продолжительность: 3:2
опубликовано 28 มกราคม 2019
คำอธิบาย
Знакомьтесь, это Арнольд. В каждом выпуске он становится объектом какого-нибудь эксперимента, призванного продемонстрировать определённое физическое явление. Даже на ровном месте Арнольд впутывается в неприятности – на этот раз он всего лишь хочет немного отдохнуть и хорошо провести время, для чего получает чудо-пульт, который переносит его на Землю, где совсем нет людей. Посмотрим, что угрожает нашему другу на этот раз.
рубрики:
Arnold
คำที่แนะนำ
to acquire - ลุ
to arrange - จัดการ
an enemy - ศัตรู
a finger - นิ้ว
for a change - สำหรับการเปลี่ยนแปลง
an issue - ปัญหา
look up - แหงน
lose one's mind - ขาดสติ
make it - ทำมัน
to master - ควบคุม
miserable - อนาถ
on one's own - ตามลำพัง
pesky - น่าชัง
to produce - ผลิตผล
run the show - เรียกใช้การแสดง
to solve - แก้
somehow - ก็ตามที
strong - แข็งแรง
survival - การมีอายุยืนกว่า
take up - ดำรงตำแหน่ง
to be honest - ซื่อสัตย์