1:00
โพสต์แล้ว 19 August 2015
Awesome world
or
продолжительность: 1:00
опубликовано 19 August 2015
คำอธิบาย
Dallas Clayton, an American children's writer, uses the Internet to share the inspiring book he wrote for his son.
คำที่แนะนำ
all of a sudden - เดี๋ยวนั้น
all over the world - ทั่วทุกมุมโลก
as many as possible - ให้มากที่สุด
awesome - ร้ายแรง
change - เงินทอน
a dream - จินตภาพ
every single one - ทุกคนเดียว
fantastic - กึกกือ
for free - ฟรี
forever - ถาวร
get to - ติดต่อ
on top of - ประสบความสำเร็จ
physical book - หนังสือทางกายภาพ
a publisher - ผู้โฆษณา
put online - วางออนไลน์
sell out - การขายของลดราคา
to share - แบ่ง
to ship - ขน
to teach - สั่งสอน
a tour - การท่องเที่ยว
to travel - เดินทาง
turn down - หลุบ
wake up - ตื่นนอน