2:45
โพสต์แล้ว 5 February 2012
Amy Walker gathers one-dollar donations

Amy Walker gathers one-dollar donations

or
продолжительность: 2:45
Posted on 5 February 2012
คำอธิบาย
This video is rather weird, so we had better not try describing its meaning. This will only make it more interesting for you to complete this task ;)
คำที่แนะนำ
a cofounder - ผู้ร่วมก่อตั้ง
to complete - กรอก
to create - สร้าง
credits - เครดิต
directly - โดยตรง
diverse - หลากหลาย
to donate - บริจาค
a donation - ของขวัญ
to enable - มอบอำนาจ
expertise - ความชำนาญ
feature film - ภาพยนตร์สารคดี
a generation - รุ่น
to inspire - แดดาล
a mode - โหมด
poignant - สาหัส
proceeds - เงินที่ได้
to publish - ประกาศ
to release - ปล่อย
to struggle - พยายาม
to wonder - พิศวง