1:38
โพสต์แล้ว 5 February 2014
3 tricks for learning English
(part 2)

3 tricks for learning English
(part 2)

or
продолжительность: 1:38
Posted on 5 February 2014
คำอธิบาย
James suggests making learning English more fun, so he suggests you to try three amusing ways that will help you learn English. In this part of the lesson we will talk about a game with the epic name - "generator of random sentences". In fact, the game is nothing complicated, you'll definitely like it, also with its help you can practice building sentences in English.
рубрики:
EngVid
คำที่แนะนำ
an adjective - คุณศัพท์
complicated - ซับซ้อน
to develop - พัฒนา
to generate - ผลิต
a generator - ไดนาโม
to notice - ข้อสังเกต
purpose - เจตนา
random - ส่งเดช
randomly - คว้าง
a trick - เคล็ด
a verb - กริยา