4:27
โพสต์แล้ว 22 February 2014
10 Verbs Followed by Gerunds
or
продолжительность: 4:27
Posted on 22 February 2014
คำอธิบาย
In this video Alex will introduce you 10 common verbs after which you must use Gerund
рубрики:
EngVid
คำที่แนะนำ
to argue - เถียง
to avoid - เลี่ยง
boring - น่าเบื่อ
change - เงินทอน
to click - กริ๊ก
common - สามัญ
to complete - กรอก
to consider - พิจารณา
correct - เหมาะ
to desire - ต้องการ
to detest - ชัง
to discuss - สนทนา
to dislike - มันไส้
to dread - กลัว
to enjoy - สนุก
an explanation - วิสัชนา
expression - การแสดงความคิด
to finish - สำเร็จ
to follow - เจริญรอย
gym - โรงพละ
hate - โทสาคติ
to interrupt - ขัดจังหวะ
to jog - รุน
to leave - ปล่อย
to miss - พลาด
a noun - คำชื่อ
an option - การเลือก
recently - สดๆ ร้อนๆ
to remember - จำ
shape - รูปร่าง
similar - คล้ายคลึงกัน
to travel - เดินทาง
to watch - ชม
a wedding - วิวาห์
worth - สมควร

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип