4:24
โพสต์แล้ว 4 มีนาคม 2014
10 common abbreviations
(part 2)

10 common abbreviations
(part 2)

or
продолжительность: 4:24
Posted on 4 มีนาคม 2014
คำอธิบาย
In this part, Emma will talk about 5 more abbreviations in English, which are often used in everyday speech and often puzzle those who do not know their meaning.
рубрики:
EngVid
คำที่แนะนำ
an abbreviation - การย่อ
to add - เพิ่ม
an alligator - จระเข้
associated - สมทบ
badminton - แบดมินตัน
a bunch - พวง
a card - บัตร
to check - ดู
a chicken - ไก่
to clarify - อธิบาย
a clarity - ความกระจ่าง
clear - ชัดเจน
close - ใกล้
to confuse - สับสน
conversation - การปฏิสันถาร
debit - หักบัญชี
a digit - เลข
a duck - เป็ด
exactly - เผง
an example - ตัวอย่าง
to explain - อธิบาย
forth - ไปข้างนอก
grocery - ของชำ
to happen - ขึ้น
a hen - ไก่
identity - เอกลักษณ์
instead - แทน
to lay - ปู
to list - ตะแคง
a machine - เครื่องยนต์
a mall - ที่เดินเล่นสาธารณะ
to notice - ข้อสังเกต
an ostrich - กระจอกเทศ
a password - กุญแจรหัส
personal - ส่วนตัว
a pin - หมุด
pretty - สวย
to repeat - ย้ำ
to restate - กำหนดขึ้นใหม่
single - เดียว
a snake - งู
soccer - ฟุตบอล
specifically - เฉพาะ
speech - วาจา
a store - ร้าน
a teller - ผู้บอก
usually - ปกติ
writing - หนังสือ

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English