1. ฟังวลีจากวิดีโอ และบอกคำแรกที่ได้ยิน
กดปุ่มที่มีตัวอักษรแรกของคำบนแป้นพิมพ์ของคุณเพื่อเปิดเผยคำนี้
2. เปิดเผยข้อความทั้งหมดของวลี
พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของแต่ละคำบนแป้นพิมพ์จนกว่าวลีทั้งหมดถูกเปิดเผย กด "space bar" เพื่อฟังอีกครั้ง
3. หาคนที่มีความถูกต้องมากกว่า
เวลาไม่สำคัญ ความถูกต้องสำคัญกว่า สถิติจะแสดงหลังจากเสร็จสิ้นแต่ละวลีเพื่อแสดงผลลัพธ์ของคุณ
4. มาเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดของวันนี้
แข่งขันกับผู้เล่นอื่นๆ เพื่อดูว่าใครสามารถทำวลีได้สำเร็จมากกว่ากันโดยไม่ผิดพลาดในวันนี้

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English