คืออะไร โหมด "Exam"

ใช้โหมดการเรียนรู้ "Exam-การสอบ" ถ้าคุณต้องการเรียนรู้คำบางคำในระยะเวลาสั้นๆ เช่น เตรียมตัวทำการสอบ ทำแบบทดสอบหรือก่อนการเดินทาง
1. เลือกชุดคำเพื่อที่จะเรียนรู้
เลือกหนึ่งคำหรือมากกว่าในชุดคำกว่า 130 ชุดที่เราสร้างขึ้น: เช่น สิ่งที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ธุรกิจ หรือ irregular verbs หรือ สร้างชุดคำของคุณเอง เริ่มต้นการ "สอบ" โดยใช้การตั้งค่าที่คุณเลือก
2. ทบทวนจนกว่าคุณจำได้
เข้า "สอบ" หลายครั้งจนแน่ใจว่าคุณได้เรียนรู้ทุกคำ ไม่มีช่วงเวลาบังคับระหว่างเซสชันการเรียนรู้ในโหมดนี้ และไม่จำกัดจำนวนการทำซ้ำ
3. ลบชุดคำที่คุณได้เรียนรู้แล้ว
ถ้าคุณได้เรียนรู้ทุกคำจากชุดคำ ลบมันออกจากรายการ เพิ่มจำนวนของชุดคำไม่รู้จบ เรียนรู้ในเวลาเดียวกัน และลบออกเมื่อต้องการ

Puzzle English

Самообучение иностранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип
Puzzle-English