แบบฝึกหัด
«Словообразование»

ของ หัวข้อ Nouns
Сложность:
โพสต์แล้ว 11 พฤศจิกายน 2016
แบ่งปัน:
or
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 5 นาที. 3 วินาที.
แบบฝึกหัด
Урок посвящён способам образования слов в английском языке. Их всего три: приставочно-суффиксальный, конверсия и сложение.


Наиболее подробно рассматривается первый способ. Образовывать имена существительные можно при помощи следующих суффиксов:1. - ER или - OR (профессии, род деятельности; образуются от глаголов)

2. - IST (принадлежность к общественной группировке, партии, профессии)

3. - NESS (образуются от прилагательных)

4. - ATION (образуются от глаголов)

5. - ING (образуются от глаголов)
คำที่แนะนำ
an actor - กรรตุ
to bring - พก
a chemist - คนปรุงยา
compassion - การุณย์
a consumer - โภคิน
a creator - ผู้ก่อ
grow up - ขึ้น
happiness - สุข
inspiration - การดลใจ
kindness - น้ำใจ
order - ใบสั่ง
a physicist - นักฟิสิกส์
to prove - พิสูจน์
rule - กฎ
a scientist - นักวิทยาศาสตร์
usefulness - อัตถ์
violation - ข่มขืนกระทำชำเรา
weakness - จุดอ่อน