แบบฝึกหัด
«Невопросы. I don’t know…»

Сложность:
โพสต์แล้ว 23 August 2012
แบ่งปัน:
or
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 0 นาที. 53 วินาที.
แบบฝึกหัด
Это упражнение научит вас использованию правильной конструкции псевдо-вопросительных предложений, теорию о которых вы узнали из урока “невопросы”.

Чтобы говорить такие предложения правильно и не задумываясь вам нужно интуитивно чувствовать оба варианта – вопросительный и повествовательный для каждого времени и лица. В этом упражнении собраны по одному заданию с различными сочетаниями времен и лиц.
Каждое задание состоит сразу из вопроса и ответа на него.
Например, задание: Почём рыба? Я не знаю почём рыба.
Вам нужно, кликая на данные слова и группы слов в правильной последовательности, собрать ответ: how much is the fish? I don’t know how much the fish is.

Другие упражнения из серии "невопросы":
Невопросы вперемешку
Невопросы. Whether и If
คำที่แนะนำ
a boss - หัวหน้า
free - ฟรี
hair - ผม
to happen - ขึ้น
to leave - ปล่อย
a midget - คนแคระ
a monkey - ลิง
sun - พระอาทิตย์
to wait - รอ
to want - ต้องการ
a worker - ลูกจ้าง