แบบฝึกหัด
«Туризм: разговариваем в отеле, в ресторане, в магазине»

ของ หัวข้อ The Use of English
Сложность:
โพสต์แล้ว 26 August 2014
แบ่งปัน:
or
ครู: Лена Мон
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 2 นาที. 37 วินาที.
แบบฝึกหัด
В этом упражнении вы сможете ознакомиться с фразами, которые вам понадобятся во время путешествий за границей. Вы узнаете, как попросить помощи в отеле, как быть уверенным на рынке и в магазине, как узнать дорогу до пункта назначения, а также полезные фразы, которые можно использовать в ресторане, кафе и общественном транспорте.

Это упражнение будет неоценимо полезно тем, кто любит путешествовать или собирается в отпуск за рубеж, но пока не очень уверенно владеет английским.
คำที่แนะนำ
to accept - ยอมรับ
a balcony - ระเบียง
board - กระดาน
to buy - ซื้อ
a card - บัตร
city centre - ใจกลางเมือง
credit - เครดิต
desserts menu - เมนูขนมหวาน
a dress - เสื้อ
to iron - รีดผ้า
local attractions - สถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น
to pay - ชำระ
round of drinks - เครื่องดื่ม
sea - ทะเล
sea view - มองเห็นวิวทะเล
a skirt - กระโปรง
a tap - การเคาะเบาๆ
tap water - น้ำประปา
taxi - แท็กซี่
a veg - ผัก
which way - ทางไหน