แบบฝึกหัด
«Разделительные вопросы
(Tag questions)»

Сложность:
โพสต์แล้ว 17 มีนาคม 2016
แบ่งปัน:
or
ครู: Настя
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 5 นาที. 9 วินาที.
แบบฝึกหัด
Разделительные вопросы, или вопросы «с хвостиком» (Tag Questions), состоят из двух частей. Первая – утвердительная или отрицательная, вторая – «хвостик» — краткий общий вопрос.

Если первая часть - утверждение, то вторая часть должна содержать отрицание.

Если в главной части - отрицание, то вторая часть должна быть утвердительной.

Части разделительного вопроса отделяются запятой.

Как отвечать на такие вопросы? Для ответа можно использовать краткий или полный ответ, но важно помнить, что отвечать нужно на основное утверждение главного предложения, а не на «хвостик». Если мы соглашаемся с утверждением в главной части, то мы повторяем в ответе его структуру, если не соглашаемся – переворачиваем её наоборот.

Если в главной части стоит утверждение, то, соглашаясь с ним, необходимо отвечать YES, а не соглашаясь - NO.

Если же в главной части стоит отрицание, то соглашаться с ним необходимо при помощи NO, а опровергать такое высказывание - при помощи YES.
คำที่แนะนำ
to bother - ตื๊อ
to forget - ลืม
helpful - อุปถัมภ์
to love - ชอบพอ
a meeting - ชุมนุม
a mistake - การสำคัญผิด
snow - หิมะ
to talk - พูด
yesterday - เมื่อวาน

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип