แบบฝึกหัด
«Модальный глагол Should
(Modal verbs)»

ของ topics Modal verbs Verbs
Сложность:
โพสต์แล้ว 12 April 2013
แบ่งปัน:
or
ครู: Антон
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 2 นาที. 42 วินาที.
แบบฝึกหัด
Модальный глагол Should используется, чаще всего, для выражения рекомендации, совета или наставления. Но также он может использоваться для выражения обязательства и вероятности.

Модальный глагол Should означает что-то среднее между рекомендацией и обязательством. Похожее значение имеет модальная конструкция be supposed to, и она, в отличие от should, может использоваться в прошедшем времени и в отрицательной форме в значении обязательства.

คำที่แนะนำ
along - ด้วยกัน
a backyard - สนามหลังบ้าน
busy - ยุ่ง
a circus - วงเวียน
to comment - คิดเห็น
day before yesterday - วานซืน
delicious - อร่อย
everywhere - ทุกหนทุกแห่ง
foreign - วิเทศ
get sick - ป่วย
to inspire - แดดาล
lawn - ลาน
a maple - ต้นเมเปิล
to mow - ห้ำหั่น
a pen - ปากกา
performance - วิธาน
a pool - สระ
a railroad - กรมรถไฟ
tomorrow - พรุ่งนี้
traffic - จราจร