แบบฝึกหัด
«Типы предложений по структуре»

ของ หัวข้อ The Use of English
Сложность:
โพสต์แล้ว 23 พฤศจิกายน 2016
แบ่งปัน:
or
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 5 นาที. 3 วินาที.
แบบฝึกหัด
В этом уроке рассматриваются типы предложений в английском языке по структуре и их особенности.

Предложения бывают простыми, составными (сложносочинёнными) и сложными (сложноподчинёнными).
คำที่แนะนำ
to contain - บรรจุ
grammar - ไวยากรณ์
to hurry - ฉุกละหุก
a light-year - ปีแสง
quality - คุณภาพ
quantity - ปริมาณ
remain silent - เย็บปาก
to remember - จำ
responsible - รับผิดชอบ
rule - กฎ
a sentence - ประโยค
similar - คล้ายคลึงกัน
simple - ง่าย
a structure - โครงสร้าง
a subject - เรื่อง
to write - เขียน