แบบฝึกหัด
«Произношение-8: SAD/SAID, SHIP/SHEEP, SEEN/SCENE/SIN»

ของ หัวข้อ Произношение
Сложность:
โพสต์แล้ว 13 กันยายน 2014
แบ่งปัน:
or
ครู: Лена Мон
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 4 นาที. 3 วินาที.
แบบฝึกหัด
В английском языке очень многие слова звучат похоже, особенно для людей, изучающих английский. Неправильное произношение слова может исказить смысл предложения или даже полностью лишить предложение смысла. В данном упражнении рассмотрены слова:

SAD - ГРУСТНЫЙ

SAID - СКАЗАНО

SHIP - КОРАБЛЬ

SHEEP - ОВЦА

SEEN - УВИДЕННЫЙ

SCENEМЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ

SIN - ГРЕХ

Лена расскажет вам секреты правильного произношения и сравнит похожие по звучанию слова.
คำที่แนะนำ
an adultery - กาเมสุมิจฉาจาร
a captain - กัปตัน
crime - อาชญากรรม
deadly misdeeds - พฤติกรรมชั่วร้าย
drink - ดื่ม
enough of - พอ
evidence - หลักฐาน
fear - วิตกจริต
final - สุดท้าย
get married - ออกเรือน
minor - รอง
next to - ติด
noisy - ดัง
on the hilltop - บนยอดเขา
sad - เสียใจ
a sheep - แกะ
a ship - เรือ
to sin - ประทุษร้าย
to sink - จม
a sinner - เจ้ากรรม
unforgivable - ยกโทษให้ไม่ได้
to wish - ต้องการ