แบบฝึกหัด
«Он влез в долги.
(Run)»

ของ topics Phrasal verbs Verbs
Сложность:
โพสต์แล้ว 11 พฤศจิกายน 2011
แบ่งปัน:

แบบฝึกหัด
Самый распространенный перевод глагола to run - бежать. Но есть и другие значения. Некоторые из них вы найдете во фразах этого упражнения. Не останавливайтесь на тех предложениях, которые прочитали. Составляйте свои и записывайте их - это помогает привыкнуть к использованию новых слов!

Другие видеоуроки и упражнения по фразовым глаголам можно найти по ссылке.
คำที่แนะนำ
aboard - บนรถ
to buy - ซื้อ
a debt - หนี้สิน
to disappear - หาย
a passer-by - คนตามถนน
a price - ราคา
to run - วิ่ง
run about - รถที่นั่งเดี่ยว
run into - พบพาน
run into debt - ใช้หนี้
run out - วิ่งออก
run out of - ขาดมือ
run over - วิ่งออกไป
to surprise - อัศจรรย์
to surrender - ยอม
a wallet - ย่าม