แบบฝึกหัด Present Simple – Вопросы и Отрицания

Сложность:
โพสต์แล้ว 21 มีนาคม 2015
แบ่งปัน:
or
ครู: Достон
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 2 นาที. 50 วินาที.
แบบฝึกหัด
คำที่แนะนำ
to agree - ตกลง
to change - เปลี่ยนแปลง
cheese - ชีส
a clock - นาฬิกา
to cook - หุง
to fly - บิน
free - ฟรี
a friend - เพื่อน
game - เกม
to leave - ปล่อย
to live - พักพิง
to love - ชอบพอ
pasta - อาหารที่เป็นเส้นยาว
to play - เล่น
to speak - พูด
a train - รถไฟ
vegetable - ผัก
to watch - ชม