แบบฝึกหัด
«Предлоги места
(Prepositions of place)»

ของ topics Место Prepositions
Сложность:
โพสต์แล้ว 17 มกราคม 2013
แบ่งปัน:
or
ครู: Антон
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 5 นาที. 25 วินาที.
แบบฝึกหัด
Сегодня мы с вами изучим предлоги места - Prepositions of place. Это самая большая группа предлогов.

Это список самых часто встречающих предлогов места, а разъяснения с примерами вы можете увидеть, посмотрев наш видео-ролик выше.

In - в пределах какого-либо пространства, объекта или предмета

At - близость объекта (рядом с, недалеко от и так далее), используется с именами собственными, как, например, с названиями зданий или организаций

By, next to, beside - нахождение в непосредственной близости от кого-либо или чего-либо.

Under - под чем-либо или ниже чего-либо

Below - ниже уровня чего-либо

Over - поверх чего-либо, над поверхностью чего-либо, поверх и через что-либо

Above - выше чего-либо

Behind - позади чего-либо

Across - на другой стороне или движение на другую сторону, пересечение чего-либо

Through - сквозь, входить с одной, а выходить с противоположной стороны чего-либо

To - в направлении кого-либо или чего-либо

Into - движение внутрь чего-либо

Towards - в направлении чего-либо или кого-либо, и достижение цели тут неважно

Onto - к вершине чего-либо

From - исходная точка, откуда-либо

คำที่แนะนำ
above - เหนือ
a bear - หมี
a bird - นก
a duck - เป็ด
an eve - อันธิกา
a floor - ชั้น
a girlfriend - แฟน
a hurdle - เครื่องกีดขวาง
an idol - เทวรูป
a jar - โถ
a keyhole - รูกุญแจ
a log - ซุง
a mat - เสื่อ
a motorcycle - รถจักรยานยนต์
next to - ติด
onto - เข้าใจ
a plane - เครื่องบิน
a road - ถนน
somebody - หน้า
towards - ยัง
a turtle - เต่า
work out - มั่ว