แบบฝึกหัด
«Предлоги направления и места»

ของ topics Место Prepositions
Сложность:
โพสต์แล้ว 21 February 2016
แบ่งปัน:
or
ครู: Настя
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 3 นาที. 14 วินาที.
แบบฝึกหัด
В этом уроке рассматриваются устойчивые сочетания с предлогами:

to go to - идти куда-либо, направляться

to be in/at - быть/находиться где-либо

to come to - приходить куда-то

to come from - возвращаться/приходить откуда-то
คำที่แนะนำ
chat - จ้อ
come home - กลับบ้าน
a corner - มุม
a drawer - ลิ้นชัก
first thing - สิ่งแรก
go to bed - หลับนอน
here is - ที่นี่คือ
Internal Revenue Service - บริการสรรพากรภายใน
a key - คีย์
look for - หา
a manager - ผู้จัดการ
to meet - พบ
notice - ประกาศ
upper - ข้างบน

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип