แบบฝึกหัด
«Вежливые просьбы»

ของ หัวข้อ The Use of English
Сложность:
โพสต์แล้ว 26 พฤษภาคม 2016
แบ่งปัน:
or
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 3 นาที. 6 วินาที.
แบบฝึกหัด
Вежливость - основа успешной коммуникации не только в деловой среде, но и в повседневной жизни. Этот урок посвящён фразам и выражениям, которые помогут вам построить вежливую просьбу на английском языке.

В уроке рассматриваются следующие конструкции:

Please..?

Can you..?

Could you (please)..?

Would you (please)..?

Would you mind..?

คำที่แนะนำ
a little bit - งูๆ ปลาๆ
an answer - วิสัชนา
boarding pass - บัตรผ่านขึ้นเครื่อง
a book - หนังสือ
busy - ยุ่ง
call a taxi - โทรหาแท็กซี่
a coke - โคก
give a hand - ให้มือ
to hear - ได้ยิน
to hold - ถือ
a kitchen - ครัว
a museum - พิพิธภัณฑ์
a page - หน้า
a pass - บัตรผ่าน
a phone - โทรศัพท์
phone number - หมายเลขโทรศัพท์
please - กรุณา
salt - เกลือ
to show - แสดง