แบบฝึกหัด
«Полезные слова и выражения. Планы»

Сложность:
โพสต์แล้ว 25 ธันวาคม 2015
แบ่งปัน:
or
ครู: Достон
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 2 นาที. 25 วินาที.
แบบฝึกหัด
В этом уроке Достон поделится полезными шаблонами, благодаря которым вы сможете узнать у друзей и знакомых об их планах и предложить провести время вместе. Также это видео научит вас отвечать на предложение сходить куда-нибудь: вы сможете или с энтузиазмом согласиться или вежливо отказаться - выбор за вами!
คำที่แนะนำ
catch up - วิ่งกวด
come along - มาพร้อมกัน
exhibition - งานมหกรรม
free - ฟรี
Friday - ศุกร์
go shopping - จับจ่าย
to report - รายงาน
Saturday - เสาร์
Sunday - รวิวาร
a theatre - โรงภาพยนตร์
to visit - เยี่ยม
a weekend - ปลายสัปดาห์