แบบฝึกหัด
«Английский НЕ для Начинающих – Past Perfect»

ของ หัวข้อ Прошедшее совершенное
Сложность:
โพสต์แล้ว 8 April 2015
แบ่งปัน:
or
ครู: Достон
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 3 นาที. 20 วินาที.
แบบฝึกหัด
В этом уроке Достон простым и понятным языком объяснит про время Past Perfect. Это урок для тех, у кого средний уровень знаний английского языка.
คำที่แนะนำ
to argue - เถียง
to arrive - ปรากฏ
a bill - บิล
diamond - เพชร
divorce - การตัดขาด
an evening - เย็น
find out - ไล่เบี้ย
to finish - สำเร็จ
to forget - ลืม
a key - คีย์
to live - พักพิง
lovely - สวยงาม
a lunchtime - เวลาอาหารกลางวัน
to marry - แต่งงาน
to meet - พบ
outside - ภายนอก
a painting - จิตรกรรม
a puppy - เด็กหนุ่มที่อวดดี
to realize - ตระหนัก
a situation - สถานการณ์
to start - ตั้งต้น
to wake - ปลุก
to walk - เดิน
a whole - ทั้งหมด